Serena Spa logo

Disclaimer

Disclaimer

Sparkle Technology B.V. tevens handelend onder de naam Serena Spa (Kamer van Koophandel: 81336446), hierna te noemen Serena Spa, verleent u hierbij toegang tot www.serenaspa.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Serena Spa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Serena Spa spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Serena Spa.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Serena Spa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Serena Spa. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Serena Spa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Showroom bezoeken?

Tijdens de vakantie is onze showroom gewoon geopend. Door een lagere bezetting verzoeken wij u om een afspraak te maken als u ons wilt bezoeken. Zo weet u zeker dat er iemand beschikbaar is die de tijd voor u heeft.